Wydawca treści Wydawca treści

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Obecnie gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski. Tuż po zakończeniu II wojny światowej było to zaledwie 21 proc. Co roku sadzimy 500 mln nowych drzew, by lasów w Polsce wciąż przybywało.

Co roku polscy leśnicy sadzą 500 mln drzew

Dbamy też, by lasy były różnorodne biologicznie. 85 proc. rezerwatów w Polsce leży na terenie Lasów Państwowych. 40 proc. lasów w naszym zarządzie jest chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Walczymy z wieloma zagrożeniami: klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, a także kłusownictwem czy wandalizmem.

Dbamy, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (fot. P. Fabijański)

Jednym z naszych głównych zadań jest udostępnianie lasów społeczeństwu. Zachęcamy Was do skorzystania z pięknie położonych wśród leśnych ostępów ośrodków wypoczynkowych, leśniczówek czy pokoi gościnnych. To dla Was tworzymy tysiące kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i konnych, setki parkingów leśnych i pól biwakowych. Wszystkie je znajdziecie w serwisie www.czaswlas.pl.

Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozyskujemy ponad 30 mln m sześc. drewna rocznie, dwa razy więcej niż na początku lat 90. XX wieku. Mimo to średnia zasobność w drewno hektara naszych lasów jest o jedną czwartą większa niż 20 lat temu i o 40 proc. większa niż obecnie wynosi średnia w Unii Europejskiej.

W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak. Sektor przetwórstwa drewna wypracowuje ok. 8 proc. naszego PKB. Między innymi dzięki drewnu z Lasów Państwowych Polska jest 10. największym producentem mebli na świecie i 4. największym ich eksporterem.

Lasy Państwowe zatrudniają 25 tys. osób. W ten sposób jesteśmy 9. największym pracodawcą w Polsce. Wśród największych firm w kraju zajmujemy 22. miejsce pod względem przychodów i 11. pod względem zysków. Wartość majątku, którym zarządzamy, sięga 300 mld zł. Jeśli doliczymy wartości społeczne, będzie on wart biolion złotych. Nie korzystamy z pieniędzy z budżetu, tylko sami zarabiamy na swoją działalność. Pomimo kryzysu finansowego zysk odnotowujemy nieprzerwanie od 2002 r. Ponadto płacimy podatki wysokości 1,3 mld zł rocznie.

87 proc. Polaków uważa, że leśnicy są kompetentni. Chętnie dzielimy się z innymi swoją wiedzą o polskich lasach, ich historii i walorach przyrodniczych. Wydajemy książki, periodyki, broszury, prowadzimy stronę internetową www.lasy.gov.pl. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowaliśmy serwis „Las Rysia eRysia" (www.erys.pl). Nasza kadra od lat wspiera szkoły w edukacji przyrodniczej. Organizujemy też wiele akcji służących poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie i ekologii.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zasłużeni Leśnicy uhonorowani Kordelasami Leśnika Polskiego

Zasłużeni Leśnicy uhonorowani Kordelasami Leśnika Polskiego

Wieloletnie zaangażowanie, służba na rzecz Lasów Państwowych, aktywność zawodowa i społeczna – to cechy wyróżniające ludzi nadzwyczajnych. 19 lipca br. Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu za ogromne poświęcenie zawodowe, uhonorował niestrudzonych Leśników szczególnym odznaczeniem – Kordelasem Leśnika Polskiego.

Dyrektor RDLP w Toruniu podziękował całej społeczności leśnej za cenny wkład w dbałość
o piękno naszego kraju oraz podkreślił jej długoletnie, konsekwentne zaangażowanie
w ochronę przyrody.

„Już od niespełna stu lat Lasy Państwowe pielęgnują różnorodność biologiczną lasów, zabezpieczają je przed różnymi zagrożeniami i umożliwiają Polakom korzystanie z nich. Zasobność polskich lasów stawia nas w ścisłej europejskiej czołówce. To wielkie osiągnięcie leśników i całego społeczeństwa.”Lasy Państwowe są instytucją, która najwyższym szacunkiem wypełnia swój testament założycielski. Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu.

Kordelasy Leśnika Polskiego są wyrazem najwyższego, honorowego wyróżnienia. Odznaczenie to jest obecnie honorową i paradną bronią Służby Leśnej, ustanowioną już w 1930 roku. W tamtych czasach stanowił element galowego umundurowania leśników.

Za zasługi dla leśnictwa i wkładu na rzecz rozwoju gospodarki leśnej w regionie kujawsko-pomorskim, wyróżnieni zostali:

  • Ryszard Nowaczyk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Brodnica
  • Wiesław Siciński – leśniczy Leśnictwa Czystochleb w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń
  • Marek Wesołowski – leśniczy Leśnictwa Jeziora w Nadleśnictwie Gołąbki
  • Romuald Szymański – leśniczy Leśnictwa Ostrowo w Nadleśnictwie Miradz
  • Tomir Kubicki – leśniczy Leśnictwa Kokoszka w Nadleśnictwie Przymuszewo
  • Stanisław Kolc – leśniczy Leśnictwa Wypalanki w Nadleśnictwie Tuchola
  • Lech Jonczyk – leśniczy Leśnictwa Wikaryjskie w Nadleśnictwie Włocławek
  • Tadeusz Sławiński – emerytowany leśniczy Leśnictwa Dobre w Nadleśnictwie Osie

Akcentując wdzięczność wobec wzorowej postawy, Dyrektor wyraził uznanie wobec Leśników:

„Drodzy, wyróżnieni dziś Leśnicy – stanowicie wzór do naśladowania kolejnym pokoleniom. W imieniu swoim i braci leśnej, wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję! Darz Bór!”

Tekst: Monika Pałka, fot.: Alicja Chęcińska