Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Gościąż

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród niemal 1,5 tys. rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, blisko 700 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Nazwa: Gościąż

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo:  Dąb, Ruda

Powierzchnia227,91 ha  w tym 51,47 ha poza gruntami PGL LP.

Podstawa prawna uznania: Dz.U woj. Kuj-Pom. Nr 3 poz.27; Rozporz. Wojewody nr 250/00 z dnia 7 grudnia 2000 r.,aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 19 września 2016 r. w sprawie rezerwatu "Gościąż".

Cel ochrony: Zachowanie jednego z grupy naturalnych zbiorników wodnych o unikalnej w skali kraju, specyfice i charakterze osadów dennych - jeziora Gościąż oraz powierzchni leśnej otaczającej zespół jezior.


Rezerwat przyrody wójtowski grąd

Nazwa Wójtowski Grąd

Lokalizacja: Obręb leśny: Jedwabna, leśnictwo: Przyborowo

Powierzchnia: 3,52 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 7, poz. 51 z dnia 18.02.1987r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Wójtowski Grąd".

Cel ochronyZachowanie naturalnych zespołów grądowych  i borowych


Rezerwat przyrody grodno

Nazwa Grodno

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo Kurowo

Powierzchnia: 132,45 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161 poz. 1088 z 21.12.1998r, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu "Grodno". 

Cel ochrony: Zachowanie dla celów naukowych  dydaktycznych i krajobrazowych jeziora Grodno   o szmaragdowej wodzie wraz z otaczającym je naturalnymi zbiorowiskami leśnymi


Rezerwat przyrody dębice

Nazwa Dębice

Lokalizacja: Obręb leśny: Włocławek, leśnictwo: Dębice

Powierzchnia: 41,92 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161poz. 1085 z 21.12.1998r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Dębice"

Cel ochrony Zachowanie dla celów naukowych  i dydaktycznych typowo wykształconej świetlistej dąbrowy

rezerwat przyrody olszyny rakutowskie

Nazwa Olszyny Rakutowskie

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo: Kurowo

Powierzchnia: 174,62 ha

Podstawa prawna uznania: M.P. Nr 33, poz 126 z 11.10.1978 r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu "Olszyny Rakutowskie"

Cel ochronyZachowanie naturalnych zbiorowisk olsowych i łęgowych.

rezerwat przyrody kulin

Nazwa Kulin

Lokalizacja: Obręb leśny: Włocławek; leśnictwo: Szpetal

Powierzchnia: 50,84 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 66, poz. 321 z 23.11.1967r. Rozp. 277/01Wojewody Kuj-Pom.z dnia02-10-2001- powiększenie rezerwatu, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Kulin".

Cel ochronyZachowanie ze względów przyrodniczych, dydaktycznych  i krajobrazowych, wielogatunkowych drzewostanów   o cechach zbliżonych do naturalnych

 


Rezerwat przyrody Jazy

Nazwa Jazy

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo Goreń

Powierzchnia:  2,62 ha

Podstawa prawna uznania: M.P. Nr 54, poz. 272z dnia 27.05.1963r, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszcz z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Jazy"

Cel ochrony: Zabezpieczenie i zachowanie najstarszego na Kujawach drzewostanu sosnowego.