Wydawca treści Wydawca treści

Schemat organizacji

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Schemat z Regulaminu organizacji Nadleśnictwa Włocławek z dnia 04.10.2010r.