Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek zlokalizowany jest fragment obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który to powstał na mocy uchwały nr XX /92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 roku.

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek zlokalizowany jest fragment obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który to powstał na mocy uchwały nr XX /92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Celem powołania obszaru jest ochrona mikroklimatu miasta Ciechocinek oraz krajobrazu nadwiślańskiego. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 36 814,00 ha.