Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

 

I. Baza nasienna

Nadleśnictwo Włocławek leży w regionie nasiennym 355.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Włocławek znajduje się 89 obiektów, które zarejestrowane są w następujących częściach Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego:

 

Część I, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji  leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła:

   

1. Źródła nasion – 21 obiektów dla gatunków: klon zwyczajny, grochodrzew, sosna czarna, dąb czerwony, grab zwyczajny, sosna wejmutka, lipa szerokolistna, daglezja zielona, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon jawor, czereśnia ptasia,

2. Gospodarcze Drzewostany Nasienne – 40 obiektów dla gatunków: olsza czarna, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity.

 

Część II, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii wyselekcjonowany:

  

Wyłączone Drzewostany Nasienne – 4 obiekty dla gatunku olsza czarna

 

Część III, w której zarejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii kwalifikowany

   

Drzewa Mateczne – 24 obiekty dla gatunku olsza czarna

 

II. Szkółki

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek, znajduje się Leśnictwo Szkółkarskie Dzilno, które zajmuje się produkcją sadzonek drzew podstawowych gatunków lasotwórczych i domieszkowych.

 

 

                                                      Szkółka leśna Dzilno

 

                                                     Szkółkowanie sadzonek

III. Średnioroczny zakres prac z zakresu hodowli lasu na lata 2016-2025, przedstawia się następująco:

Odnowienia i zalesienia otwarte: 179 ha

Odnowienia pod osłoną: 118 ha

Poprawki i uzupełnienia: 41 ha

Pielęgnowanie gleby: 240 ha

Pielęgnowanie upraw: 160 ha

Pielęgnowanie młodników: 150 ha

 

 Wycięte gniazda, w których zostaną posadzone gatunki liściaste w celu utworzenia lasu wielogatunkowego