Wydawca treści Wydawca treści

Fundusz Spójności

Nadleśnictwo Włocławek realizuje projekt pn.„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013r. Nadleśnictwo Włocławek zrealizowało trzy obiekty spowalniające odpływ wody z terenów leśnych w następujących lokalizacjach:

a)      Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na cieku naturalnym okresowym w zlewni Rzeki Wisły na dz. ew. nr 457 w ob. ewidencyjnym Szpetal Górny Gmina Fabianki; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 26,85'' szerokości N

- 17o2' 34,75'' długości E

Retencyjność całkowita: 852m3

b)       Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym w zlewni Kanału Szalonki na dz. ew. nr 346/2 w ob. ewidencyjnym Bodzanowo Gmina Dobre; Powiat Radziejowski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 32,66'' szerokości N

- 18o38' 13,73'' długości E

Retencyjność całkowita: 16470m3

c)        Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym AW-1 (ciek Ośla lub Struga Kujawska) w zlewni rzeki Wisły na dz. ew. nr 128 w ob. ewidencyjnym Mikanowo Gmina Lubanie; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o42'24,41'' szerokości N

- 18o55'19,30'' długości E

Retencyjność całkowita: 10044m3

Całkowity koszt realizacji tych obiektów wyniósł 143.944,30 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 135.623,41 zł, zaś poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

W latach 2014-2015 Nadlesnictwo Włocławek zamierza wykonać dodatkowo dwie zastawki spowalniające odpływ wody na łączną kwotę ponad 100 tyś.  zł kosztów kwalifikowanych.