Wydawca treści Wydawca treści

Zasady umawiania zajęć

Zasady umawiania zajęć:

- zajęcia edukacyjne prowadzone są od od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00;

- uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji osobiście lub telefonicznie pod numerem 795-452-809, pocztą elektroniczną (wloclawek@torun.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87 – 800 Włocławek) lub w inny skuteczny sposób wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej oraz niniejszego regulaminu nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem przyjazdu;

- spotkania z leśnikiem w szkołach i innych instytucjach oraz lekcje na terenie nadleśnictwa możliwe są po indywidualnym uzgodnieniu tematyki i terminu.

Materiały do pobrania