Aktualności Aktualności

Powrót

Narada łowiecka

Narada łowiecka

W dniu 12 lutego 2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek odbyła się narada łowiecka przedstawicieli Kół Łowieckich dzierżawiących obwody w granicach administracyjnych Nadleśnictwa.

Spotkanie koordynacyjne miało na celu podsumowanie mijającego roku łowieckiego 2023/2024 oraz omówienie założeń do rocznego planu łowieckiego (RPŁ) na nadchodzący rok łowiecki 2024/2025. Założenia oparto o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla rejonu hodowlanego Nr 15 „Kujawski”. Uczestnicy dyskutowali również nad koniecznością skutecznej realizacji planów łowieckich, a także problemem kłusownictwa na naszym terenie. Poruszono temat zmian w prawie łowieckim.

Roczny plan łowiecki (RPŁ) jest sporządzany na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego (łowiecki rok gospodarczy). Dane w nim zawarte opierają się w szczególności na inwentaryzacji zwierzyny.

Inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do 10 marca każdego roku i zawiera szacowaną liczebność występujących zwierząt łownych, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących. W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny biorą udział przedstawiciele Służby Leśnej.

Nadleśnictwo Włocławek ściśle współpracuje z kołami łowieckimi na wielu płaszczyznach. Monitoruje stan zwierzyny. W trakcie jej inwentaryzacji nierzadko dają się zauważyć również gatunki chronione, np. wilk.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy