Aktualności Aktualności

Powrót

Komunikat - prace nad Planem Urządzania Lasu

Komunikat - prace nad Planem Urządzania Lasu

W związku z przystąpieniem do prac nad Planem Urządzania Lasu, w najbliższym czasie będzie utworzony Zespół Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Włocławek. Osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej zapraszamy do aktywnej współpracy w charakterze członków wyżej wymienionego zespołu.

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych. Zadaniem Zespołu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności w zakresie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, wyznaczenie zasięgu obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, propagowanie informacji o zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej oraz kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa.

Nadleśnictwo Włocławek prosi, aby Zespół tworzyły osoby lokalne i czynnie zainteresowane udziałem w kształtowaniu krajobrazu leśnego o funkcji społecznej.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl do dnia 15.05.2023 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 18.05.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek, budynek B.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy