Aktualności Aktualności

Powrót

2 lutego - Światowy dzień mokradeł

2 lutego - Światowy dzień mokradeł

Światowy dzień mokradeł.

Od zawsze ludzi ciągnęło do bagien, zakładali swoje osady w pobliżu wody, to nad rzekami zaczęły się wielkie cywilizacje. Pierwsze miasta wyrosły na terenach podmokłych rzeki Tygrys i Eufrat. Na tych żyznych równinach pierwsi osadnicy mogli korzystać z wody na co dzień, praktykować rolnictwo i transportować swoje towary rzeką. Obecnie połowa ludzkości, około 4 miliardy ludzi mieszka w miastach. W 2050 roku ta proporcja osiągnie 66% - ludzie przenoszą się do miast w poszukiwaniu pracy i tętniącego życia społecznego. Miasta odpowiadają za około 80% globalnych wyników gospodarczych. W miarę powiększania się miast i rosnącego popytu na grunty, rośnie zagrożenie dla mokradeł. Są niszczone, osuszane, zabudowywane. Jednak jeśli pozostaną nietknięte lub odrestaurowane, miejskie mokradła będą żyły.

Mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Podpisana została 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar, od którego wzięła się jej potoczna nazwa. Celem konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.

Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisało 170 państw, które łącznie wyznaczyły ponad 2300 obszarów pokrywających blisko 250 mln ha. W Polsce wyznaczonych jest 19 obszarów Ramsar, w tym sześć parków narodowych, pięć obszarów jeziornych, torfowiska karpackie i karkonoskie, dwa kompleksy stawów rybnych i ujście Wisły.

Dlaczego bagna są takie ważne?

Ograniczają powodzie.

Mokradła pełnią rolę gigantycznych gąbek, które pochłaniają wody gruntowe. Rzeki, stawy, jeziora i bagna pochłaniają i magazynują intensywne opady deszczu. W miastach nadmorskich, słone bagna i namorzyny działają jak bufor przeciwko falom sztormowym.

Uzupełniają wodę pitną.

Akweny wód podziemnych, wody deszczowe i rzeki są źródłem prawie całej wody pitnej. Mokradła filtrują wodę, która przedostaje się do warstw wodonośnych, pomagając uzupełniać to ważne źródło wody. Ochrona rzek, a także ograniczenie szkodliwych wycieków pomaga również chronić zaopatrzenie wodę.

Filtrują i poprawią jakość wody.

Gleba bogata w muły i bujna roślinność na mokradłach działają jak filtry, które pochłaniają szkodliwe toksyny, pestycydy rolnicze i odpady przemysłowe. Miejskie mokradła pomagają również w oczyszczaniu ścieków gospodarstw domowych.

Poprawiają jakość powietrza w miastach.

Mokradła promieniują wilgotnym powietrzem dzięki ich dużej zawartości wody i bogatemu życiu roślinnemu. To naturalnie schładza powietrze w okolicy dając ulgę tropikalnym miasto, a także tym znajdującym się w klimacie suchym.

Zadbają o dobre samopoczucie.

Jeśli utrzymane w formie jako tereny zielone w miastach, mokradła oferują mieszkańcom przestrzeń do rekreacji i dostęp do różnorodności roślin i zwierząt. Badania potwierdzają, że kontakt z naturą zmniejsza stres i poprawia nasze zdrowie.

Umożliwiają ludziom zarabianie na życie.

Wiele gatunków ryb rozmnaża się na mokradłach czyniąc z nich popularne łowiska. Mokradła zapewniają trzciny i trawy do tkactwa, dostarczają roślin leczniczych i owoców – cennych towarów dla lokalnej społeczności. Mokradła również przyciągają turystów, a turystyka to ważne źródło miejsc pracy.

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek znajdują się liczne obszary o charakterze mokradeł i bagien, do których można zaliczyć m.in. Błota Kłocieńskie oraz Błota Rakutowskie wchodzące w skład obszarów Natura 2000.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy