Wydawca treści Wydawca treści

Fundusz Spójności

Nadleśnictwo Włocławek realizuje projekt pn.„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013r. Nadleśnictwo Włocławek zrealizowało trzy obiekty spowalniające odpływ wody z terenów leśnych w następujących lokalizacjach:

a)      Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na cieku naturalnym okresowym w zlewni Rzeki Wisły na dz. ew. nr 457 w ob. ewidencyjnym Szpetal Górny Gmina Fabianki; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 26,85'' szerokości N

- 17o2' 34,75'' długości E

Retencyjność całkowita: 852m3

b)       Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym w zlewni Kanału Szalonki na dz. ew. nr 346/2 w ob. ewidencyjnym Bodzanowo Gmina Dobre; Powiat Radziejowski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 32,66'' szerokości N

- 18o38' 13,73'' długości E

Retencyjność całkowita: 16470m3

c)        Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym AW-1 (ciek Ośla lub Struga Kujawska) w zlewni rzeki Wisły na dz. ew. nr 128 w ob. ewidencyjnym Mikanowo Gmina Lubanie; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o42'24,41'' szerokości N

- 18o55'19,30'' długości E

Retencyjność całkowita: 10044m3

Całkowity koszt realizacji tych obiektów wyniósł 143.944,30 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 135.623,41 zł, zaś poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

W latach 2014-2015 Nadlesnictwo Włocławek zamierza wykonać dodatkowo dwie zastawki spowalniające odpływ wody na łączną kwotę ponad 100 tyś.  zł kosztów kwalifikowanych. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta Choinkowa

Oferta Choinkowa

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza do skorzystania z oferty choinkowej. Dostępne są drzewka różnej wielkości, idealne do ozdobienia zarówno małych, jak i większych wnętrz. Choinki można nabywać w dni robocze (z wyjątkiem dnia  15.12.2023) w godzinach: od 8:00 do 14:00, (22.12.2023 do godz. 12:00)  w leśnictwach:

Poraza - tel. 881 062 354 (wysokość 2 m - 5 m);

Rybnica - tel. 600 208 059 (wysokość 2 m - 3 m);

Mursk - 602 243 703 (wysokość 2 - 3 m);

Szkółka Dzilno - 881 055 354 (wysokość do 2,5 m).

Materiały do pobrania