Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klas 1-4 do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pn. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

 

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
 • Umiejętne wykorzystanie darów lasu z jednoczesnym poszanowaniem przyrody;
 • Rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1-4 oraz ich rodzin;
 • Uczestnicy konkursu składają rodzinne prace plastyczne w postaci ozdoby choinkowej, która zostanie wykonana z wykorzystaniem darów lasu;
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autorów, nazwą szkoły i adresem oraz numerem telefonu do kontaktu;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Jak największe wykorzystanie materiałów naturalnych w pracy;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zaangażowanie w wykonaną pracę.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – listopad 2019;
 • Termin nadsyłania prac –29 listopad 2019 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2019 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2019 roku.

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

Po rozstrzygnięciu konkurs wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej nadleśnictwa oraz na profilu Facebookowym.

 

Postanowienia końcowe:

Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.

Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo. Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza 881 055 354.

                                                                 

Nadleśniczy Przemysław Jagiełło


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż