Lista aktualności Lista aktualności

Informacja w spr. wycinki lasu prz Al. Jana Pawła II

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców miasta Włocławka dot. wycinki lasu po obu stronach Al. Jana Pawła II, tuż przy osiedlu Michelin, Nadleśnictwo Włocławek uprzejmie informuje, iż nieruchomości, z których usunięto drzewostan stanowią aktualnie własność gminy Miasto Włocławek. Nieruchomości zostały przejęte na mocy decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2020 r. Nr 336/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al. Jana Pawła II we Włocławku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej ,,specustawą drogową’’. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

     

Zgodnie z przepisem art. 20b ust. 1 i 2 w/w ustawy Lasy Państwowe są zobowiązane do dokonania nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia (bez karczowania) w terminie uzgodnionym z Prezydentem Miasto Włocławek co aktualnie jest realizowane. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 28 lutego 2021 r.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż