Aktualności Aktualności

Powrót

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

Filtrują i zaopatrują w wodę, gromadzą węgiel, chronią różnorodność biologiczną. Mokradła, bo o nich mowa, są jednymi z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej zagrożonych ekosystemów w skali świata.

Światowy Dzień Mokradeł 

W lutym 1971 roku, dla ratowania obszarów wodno-błotnych na całym świecie, 18 państw podpisało Konwencję Ramsarską, zwaną ,,Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego''. Polska jest stroną Konwencji od 1978 roku. W traktacie uczestniczą obecnie 172 państwa, które zobowiązane są do ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł, a także do podnoszenia świadomości społecznej na temat ról, jakie pełnią. Na pamiątkę podpisania Konwencji Ramsarskiej oraz w celu zwrócenia uwagi na pilną potrzebę ochrony obszarów podmokłych,
2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

Każdego roku to wydarzenie przebiega pod innym hasłem. Tegoroczne, czyli ,,Już czas
na przywrócenie mokradeł'' podkreśla, że rekultywacja tych terenów powinna być traktowana priorytetowo. Każde, nawet najmniejsze działanie wykonane w tym kierunku, ma znaczenie. 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy