Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


 

W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią – do ponad 4 mln m sześc. rocznie. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Niektórzy klienci wybierają drewno już przygotowane i pocięte, inni własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty; dotyczy to głównie tzw. gałęziówki. Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zasłużeni Leśnicy uhonorowani Kordelasami Leśnika Polskiego

Zasłużeni Leśnicy uhonorowani Kordelasami Leśnika Polskiego

Wieloletnie zaangażowanie, służba na rzecz Lasów Państwowych, aktywność zawodowa i społeczna – to cechy wyróżniające ludzi nadzwyczajnych. 19 lipca br. Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu za ogromne poświęcenie zawodowe, uhonorował niestrudzonych Leśników szczególnym odznaczeniem – Kordelasem Leśnika Polskiego.

Dyrektor RDLP w Toruniu podziękował całej społeczności leśnej za cenny wkład w dbałość
o piękno naszego kraju oraz podkreślił jej długoletnie, konsekwentne zaangażowanie
w ochronę przyrody.

„Już od niespełna stu lat Lasy Państwowe pielęgnują różnorodność biologiczną lasów, zabezpieczają je przed różnymi zagrożeniami i umożliwiają Polakom korzystanie z nich. Zasobność polskich lasów stawia nas w ścisłej europejskiej czołówce. To wielkie osiągnięcie leśników i całego społeczeństwa.”Lasy Państwowe są instytucją, która najwyższym szacunkiem wypełnia swój testament założycielski. Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu.

Kordelasy Leśnika Polskiego są wyrazem najwyższego, honorowego wyróżnienia. Odznaczenie to jest obecnie honorową i paradną bronią Służby Leśnej, ustanowioną już w 1930 roku. W tamtych czasach stanowił element galowego umundurowania leśników.

Za zasługi dla leśnictwa i wkładu na rzecz rozwoju gospodarki leśnej w regionie kujawsko-pomorskim, wyróżnieni zostali:

  • Ryszard Nowaczyk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Brodnica
  • Wiesław Siciński – leśniczy Leśnictwa Czystochleb w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń
  • Marek Wesołowski – leśniczy Leśnictwa Jeziora w Nadleśnictwie Gołąbki
  • Romuald Szymański – leśniczy Leśnictwa Ostrowo w Nadleśnictwie Miradz
  • Tomir Kubicki – leśniczy Leśnictwa Kokoszka w Nadleśnictwie Przymuszewo
  • Stanisław Kolc – leśniczy Leśnictwa Wypalanki w Nadleśnictwie Tuchola
  • Lech Jonczyk – leśniczy Leśnictwa Wikaryjskie w Nadleśnictwie Włocławek
  • Tadeusz Sławiński – emerytowany leśniczy Leśnictwa Dobre w Nadleśnictwie Osie

Akcentując wdzięczność wobec wzorowej postawy, Dyrektor wyraził uznanie wobec Leśników:

„Drodzy, wyróżnieni dziś Leśnicy – stanowicie wzór do naśladowania kolejnym pokoleniom. W imieniu swoim i braci leśnej, wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję! Darz Bór!”

Tekst: Monika Pałka, fot.: Alicja Chęcińska