Wydawca treści Wydawca treści

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

Współpraca pomiędzy służbami to droga do małych i wielkich sukcesów, ta zasada przyświecała spotkaniu, które odbyło się w dniu 10 czerwca br. w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek.

Na zaproszenie Nadleśniczego Przemysława Jagiełło wzięli w nim udział szefowie Komendy Miejskiej w osobach komendanta miejskiego insp. Marcina Zaleśkiewicza oraz p.o. zastępcy komendanta miejskiego podinsp. Krzysztofa Rakowskiego a także kierownik OPNWiTP sierż.szt. Radosław Woźniak. Nadleśnictwo reprezentował Nadleśniczy wraz z p.o komendanta PSL Jolantą Krukowską oraz inż. nadzoru Karol Mentlewicz.

Celem przewodnim spotkania było ustalenie wspólnego frontu działań polegających na wzajemnym wsparciu w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń na gruntach leśnych. Na spotkaniu przybliżono zadania, specyfikę i potrzeby Nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, kradzieży drewna, łowiectwa i kłusownictwa. Omówiono zagadnienia związane z ochroną i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w lasach państwowych i prywatnych. Zwrócono szczególną uwagę na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie problemu tzw. ,,dzikich wysypisk" na terenach leśnych. Wymieniono się opiniami na temat stosowania nowych technologii monitoringu  zarówno na terenach leśnych jak i w ich sąsiedztwie.

 Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie wspólnych patroli i perspektyw w obszarze prowadzenia wspólnych akcji oraz wymiany informacji. Każda ze stron przedstawiła swoje stanowisko i chęć dalszej współpracy a także rozszerzenie jej zakresu.

J.K.