Wydawca treści Wydawca treści

"Co dozwolone w lesie"

Wybierając się do lasu należy wiedzieć co jest dozwolone a co zabronione. Jest kilka prostych zasad, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno nam samym jak i pewność, że nie narazimy się na kłopoty z prawem.

Pamiętajmy, że poruszać można się po każdej drodze i ścieżce leśnej wyłącznie  pieszo lub na rowerze. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub jazda konna są dozwolone drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów na drogach leśnych dozwolony jest  wyłącznie w miejscach oznakowanych. Powyższe zapisy nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do swoich potrzeb. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystanie z otwartego płomienia,  wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Można by tutaj przytoczyć szereg przepisów z ustawy o lasach, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego jednak najprościej sięgnąć do wiedzy każdego z was. Któż nie wie, że nie wolno lasu podpalać, zaśmiecać, niszczyć  czy kraść drewna.  Wystarczy tylko żyć w zgodzie z własnym sumieniem aby nie popaść w konflikt z prawem.

Ochrona przed szkodnictwem leśnym jest obowiązkiem wszystkich pracowników Lasów Państwowych. W każdym Nadleśnictwie, na terenie całego kraju zgodnie z zapisami Ustawy o lasach funkcjonują posterunki Straży Leśnej. Tak jest również  w przypadku Nadleśnictwa Włocławek. Straż leśna to formacja powołana do reagowania  na wszelkiego rodzaju przejawy szkodnictwa leśnego, przede wszystkim związanego z kradzieżami drewna, kłusownictwem, zaśmiecaniem czy pospolitymi wykroczeniami jakimi są na przykład wjazdy do lasu.

Na terenie naszego Nadleśnictwa  największymi problemami z jakimi boryka się straż leśna są kradzieże drewna, masowe zaśmiecanie terenów leśnych oraz pożary. Mimo, że liczba ujawnianych przypadków łamania prawa na gruntach leśnych w Nadleśnictwie Włocławek spada z roku na rok, szkodnictwo leśne nadal stanowi poważny problem, z którym każdego dnia musimy sie mierzyć. Znaczna część naszego społeczeństwa wciąż nie traktuje lasu jako wspólnego dobra, o które należy się troszczyć. W dalszym ciągu zdarzają się przypadki niedozwolonych wjazdów do lasu, niszczenia dróg leśnych i parkowania w miejscach niedozwolonych, powodując chociażby zastawienie dróg pożarowych. Problemem jest także proceder zaśmiecania terenów leśnych. Należy podkreślić, że każdy kto wyrzuca śmieci w lesie jest narażony nie tylko na mandat lub karę grzywny, lecz także na ogromne koszty związane z wywozem i utylizacją pozostawionych odpadów. Dla tych jednak, którzy mimo to łamią przepisy na terenach leśnych strażnicy leśni wyposażeni są w szereg możliwości karnych. Rozpoczynając od pouczenia, poprzez grzywny w drodze mandatu karnego, po wnioski  o ukaranie czy kierowanie aktów oskarżenia do Sądów. Na pewno na żadną pobłażliwość nie mogą liczyć złodzieje drewna, podpalacze czy osoby wyrzucające śmieci do lasu i krzywdzący zwierzynę.

 

Lasy w Polsce są otwarte i ogólnie dostępne. Wszystkich, którzy mają ochotę na spędzenie wolnego czasu na łonie tak pięknej natury jaką są lasy okalające Włocławek serdecznie zapraszamy do korzystania z jej dobrodziejstwa. Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach, którymi należy się kierować przebywając w lesie tak, aby wasz wypoczynek od początku do końca był miły i przyjemny. W razie  zauważenia jakiegokolwiek rodzaju szkodnictwa leśnego zawsze należy zadzwonić do Nadleśnictwa Włocławek lub bezpośrednio do straży  leśnej. Kontakt do siedziby Nadleśnictwa Włocławek oraz do podległych leśnictw jest dostępny na stronie www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl. Szczerze wierzymy, że los naszych lasów nie jest wam obojętny.

J.K.