Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnienie atrakcyjnych turystycznie terenów leśnych poprzez budowę miejsc postoju pojazdów

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) na lata 2007-2013 został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 października 2007 r. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie RPO WKP (Instytucją Zarządzająca RPO) jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udostępnienie atrakcyjnych turystycznie terenów leśnych poprzez budowę miejsc postoju pojazdów na terenie gm. Włocławek. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój  sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W ramach projektu powstały 4 miejsca postoju pojazdów na terenie Leśnictwa Goreń, Kukawy i Ruda. Dzięki przedsięwzięciu tereny w pobliżu miejsc postoju pojazdów zostały udostępnione do zwiedzania, dzięki możliwości dojazdu i pozostawienia samochodu. Projekt został zakończony.

Koszty kwalifikowalne: 79 000 zł   
 Kwota dofinansowania: 67 000 zł