Wydawca treści Wydawca treści

doposażenie ścieżki edukacyjnej Dzilno

Ścieżka edukacyjna „Dzilno" powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś priorytetowa 2. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska" Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.Umowa o dofinansowanie została podpisana z początkiem roku 2013.

Na ścieżce edukacyjnej „Dzilno" znajduje się Miejsce Postoju dla samochodów osobowych oraz autokarów z wiatami, ławkami i stolikami, tablice edukacyjne, miejsce przystosowane do rozpalenia ogniska, wiaty, wieża obserwacyjna z widokiem na jezioro Dzilno, oraz kładka obserwacyjna.

Koszty inwestycji Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej "Dzilno"

•          Całkowita wartość projektu: 493 230,00 zł brutto

•          Koszt kwalifikowalny:           399 000,00 zł

•          Wartość dofinansowania:     270 300,00 zł

•          Wkład własny nadleśnictwa: 119 700,00 zł