Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody wójtowski grąd

Nazwa Wójtowski Grąd

Lokalizacja: Obręb leśny: Jedwabna, leśnictwo: Przyborowo

Powierzchnia: 3,52 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 7, poz. 51 z dnia 18.02.1987r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Wójtowski Grąd".

Cel ochronyZachowanie naturalnych zespołów grądowych  i borowych