Wydawca treści Wydawca treści

rezerwat przyrody olszyny rakutowskie

Nazwa Olszyny Rakutowskie

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo: Kurowo

Powierzchnia: 174,62 ha

Podstawa prawna uznania: M.P. Nr 33, poz 126 z 11.10.1978 r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu "Olszyny Rakutowskie"

Cel ochronyZachowanie naturalnych zbiorowisk olsowych i łęgowych.