Wydawca treści Wydawca treści

rezerwat przyrody kulin

Nazwa Kulin

Lokalizacja: Obręb leśny: Włocławek; leśnictwo: Szpetal

Powierzchnia: 50,84 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 66, poz. 321 z 23.11.1967r. Rozp. 277/01Wojewody Kuj-Pom.z dnia02-10-2001- powiększenie rezerwatu, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Kulin".

Cel ochronyZachowanie ze względów przyrodniczych, dydaktycznych  i krajobrazowych, wielogatunkowych drzewostanów   o cechach zbliżonych do naturalnych