Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Jazy

Nazwa Jazy

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo Goreń

Powierzchnia:  2,62 ha

Podstawa prawna uznania: M.P. Nr 54, poz. 272z dnia 27.05.1963r, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszcz z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Jazy"

Cel ochrony: Zabezpieczenie i zachowanie najstarszego na Kujawach drzewostanu sosnowego.