Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody grodno

Nazwa Grodno

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo Kurowo

Powierzchnia: 132,45 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161 poz. 1088 z 21.12.1998r, aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu "Grodno". 

Cel ochrony: Zachowanie dla celów naukowych  dydaktycznych i krajobrazowych jeziora Grodno   o szmaragdowej wodzie wraz z otaczającym je naturalnymi zbiorowiskami leśnymi