Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Gościąż

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród niemal 1,5 tys. rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, blisko 700 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Nazwa: Gościąż

Lokalizacja: Obręb leśny: Czarne; leśnictwo:  Dąb, Ruda

Powierzchnia227,91 ha  w tym 51,47 ha poza gruntami PGL LP.

Podstawa prawna uznania: Dz.U woj. Kuj-Pom. Nr 3 poz.27; Rozporz. Wojewody nr 250/00 z dnia 7 grudnia 2000 r.,aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 19 września 2016 r. w sprawie rezerwatu "Gościąż".

Cel ochrony: Zachowanie jednego z grupy naturalnych zbiorników wodnych o unikalnej w skali kraju, specyfice i charakterze osadów dennych - jeziora Gościąż oraz powierzchni leśnej otaczającej zespół jezior.