Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody dębice

Nazwa Dębice

Lokalizacja: Obręb leśny: Włocławek, leśnictwo: Dębice

Powierzchnia: 41,92 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161poz. 1085 z 21.12.1998r., aktualne: Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu "Dębice"

Cel ochrony Zachowanie dla celów naukowych  i dydaktycznych typowo wykształconej świetlistej dąbrowy