Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Włocławek uczestniczy w realizacji projektu Ochrony Przeciwpożarowej.

Celem projektu jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z powstawaniem pożarów w lasach na terenach zarządzanych przez PGL LP. Działania skupione będą na rozwoju systemów wykrywania i lokalizacji pożarów, wsparciu dla jednostek szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także budowie i modernizacji dostrzegalni przeciwpożarowych.

W ramach projektu zaplanowano:

  • modernizację i rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;
  • modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD);
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów;
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych;
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych.