Wydawca treści Wydawca treści

PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA W NADLEŚNICTWIE WŁOCŁAWEK NA LATA 2016 - 2025

Program edukacji leśnej społeczeństwa, który obowiązuje w każdym nadleśnictwie zgodnie z zarządzeniem nr. 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r., sporządzany jest na okres dziesięcioletni.

Aby umożliwić dostęp do Programu, za pomocą internetu, wszystkim zainteresowanym, został on zamieszczony w formie załącznika.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada z Państwową Strażą Pożarną

Narada z Państwową Strażą Pożarną

Dnia 08 maja 2024r. w Nadleśnictwie Włocławek odbyło się spotkanie z Państwową Strażą Pożarną dotyczące współpracy w zakresie lokalizacji pożarów i nawigacji w lesie. Podczas spotkania omówiono aktualne procedury wymiany informacji między Służbami Leśnymi a Państwową Strażą Pożarną oraz zidentyfikowano potrzebę szybszego przekazywania danych o lokalizacji pożarów.

Spotkanie miało charakter warsztatowy podczas, którego zaimplementowano nowe technologie nawigacyjne, które mogą pomóc strażakom w szybkim dotarciu do miejsc pożarów. Podczas warsztatów doszło do cennej wymiany doświadczeń w omawianym zakresie. Dyskutowano na temat wykorzystania dronów i satelit do lokalizacji pożarów. Omówiono topografię Nadleśnictwa Włocławek z uwzględnieniem punktów charakterystycznych ułatwiających lokalizację w lesie.