Wydawca treści Wydawca treści

Zabezpieczenie pomników przyrody

Fundusz za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcia dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu jest Rozporządzenie Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zabezpieczenie i oznakowanie 11 pomników przyrody na terenie gm. Włocławek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Europejskiemu Funduszowi Rybackiemu. W ramach projektu pomniki przyrody zostały widocznie oznakowane oraz ogrodzone. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w grudniu 2013r.

Koszty kwalifikowalne: 39 000 zł

Kwota dofinansowania: 33 150 zł


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nowy nadleśniczy w Nadleśnictwie Włocławek

Nowy nadleśniczy w Nadleśnictwie Włocławek

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Pan Włodzimierz Pamfil powołał Pana Mirosława Kędronia  na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek.

Nowy Nadleśniczy to wieloletni zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Włocławek i doświadczony pracownik Lasów Państwowych.
Panu Nadleśniczemu  gratulujemy awansu, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji na nowym stanowisku pracy.