Wydawca treści Wydawca treści

Zabezpieczenie pomników przyrody

Fundusz za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcia dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu jest Rozporządzenie Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zabezpieczenie i oznakowanie 11 pomników przyrody na terenie gm. Włocławek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Europejskiemu Funduszowi Rybackiemu. W ramach projektu pomniki przyrody zostały widocznie oznakowane oraz ogrodzone. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w grudniu 2013r.

Koszty kwalifikowalne: 39 000 zł

Kwota dofinansowania: 33 150 zł


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

W minioną sobotę miał miejsce II etap VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.
Uroczystość zainaugurowała Pani Minister Anna Gembicka, która odczytała list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz podkreśliła rolę kobiet na obszarach wiejskich, które łączą wiele ról społecznych, a jednocześnie integrują lokalną społeczność.
Podczas kolejnej edycji konkursu, nie mogło zabraknąć leśników, którzy promują nie tylko lasy regionu, ale również produkty żywnościowe pochodzące z lasu.