Wydawca treści Wydawca treści

Zabezpieczenie pomników przyrody

Fundusz za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcia dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu jest Rozporządzenie Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zabezpieczenie i oznakowanie 11 pomników przyrody na terenie gm. Włocławek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Europejskiemu Funduszowi Rybackiemu. W ramach projektu pomniki przyrody zostały widocznie oznakowane oraz ogrodzone. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w grudniu 2013r.

Koszty kwalifikowalne: 39 000 zł

Kwota dofinansowania: 33 150 zł


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja "Pomagamy zwierzakom na zimę"

Akcja "Pomagamy zwierzakom na zimę"

W ramach wsparcia akcji "Pomogamy zwierzakom na zimę" organizowanej przez Wlocławskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, serdecznie zapraszamy na  stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa Włocławek, które znajduje się w C.H. Wzorcownia na poziomie -1. Czekamy na Was do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Zapraszamy!