Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA UTRUDNIENIA

Ruszają prace związane z przebudową przedłużenia dojazdu pożarowego nr 23 w Nadleśnictwie Włocławek.

Nadleśnictwo Włocławek informuje, że w dniu 22.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na przebudowie przedłużenia dojazdu pożarowego nr 23, obręb leśny Włocławek. Umowę zawarto z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wraz z podpisaniem umowy dokonano przekazania placu budowy. Zgodnie z umową rozpoczęcie robót nastąpi w dniu następnym po dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zmiany organizacji ruchu, oznakowania placu budowy i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.

W związku z tym możliwe będą czasowe utrudnienia w ruchu na przebudowywanym odcinku drogi, który wpisuje się w ciąg komunikacyjny ulicy Wiejskiej z DK62.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż