Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE ROBOCZE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NADLEŚNICTWA WŁOCŁAWEK

W dniu 12.04.2019 r., w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek odbyło się spotkanie robocze Państwowej Straży Pożarnej wraz z przedstawicielami nadleśnictwa odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową lasów.

Podczas spotkania omówione zostały rodzaje pożarów tj.: podpowierzchniowe; pokrywy gleby; upraw, podrostów, podszytów; całkowity drzewostanu ponadto omówiono taktyki ich gaszenia oraz sprzęt wykorzystywany do tego typu akcji.

 Organizacji gaszenia pożarów przyświeca motto: „szybko wykryć, szybko gasić”.

Po części wykładowej przyszedł czas na zapoznanie się z bazą przeciwpożarową nadleśnictwa, które wyposażone jest w dwa lekkie samochody patrolowo- gaśnicze, przyczepę meprozet, ciągnik z pługiem do mineralizacji pasów, bazę podstawowego sprzętu: 60 szpadli, 24 tłumice, 18 hydronetek oraz 5 siekier.

Dodatkowo zgodnie z planem odbyło się zwiedzanie PAD (Punkt Alarmowo Dyspozycyjny), gdzie pełniący dyżury pracownicy obserwują obraz z kamer umieszczonych na wieżach. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 3 takie wierze, w leśnictwach: Szpetal, Goreń i Wikaryjskie.

Dotychczasowe doświadczenie i zdarzenia z lat ubiegłych pokazują, iż niestety Nadleśnictwo Włocławek nadal piastuje niechlubne pierwsze miejsce, co chodzi o ilość pożarów ( w roku 2018 było ich aż, 48) dlatego współpraca i komunikacja ze Straż Pożarną jest nieodłącznym elementem dbania o nasze wspólne dobro, jakim są lasy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, życzymy zarówno strażakom jak i leśnikom, aby tych pożarów było jak najmniej.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż