Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta"

 

 
 

Włocławek, 15.11.2021 r.

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu

„Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta zimą”
        dla przedszkoli i szkół podstawowych

 

W dniu 15.11.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta zimą” dla przedszkoli
i szkół podstawowych.

Komisja w składzie:

 1.  Malwina Lewandowska– przewodniczący
 2.  Klaudia Sejdowska– członek
 3.  Mateusz Kowalski – członek

 

dokonała oceny nadesłanych prac pod  kątem zgodności z przyjętym regulaminem, oryginalności i pomysłowości interpretacji tematu, walorów edukacyjnych
i promocyjnych oraz zaangażowaniu w wykonanie pracy.

 

1. Grupa wiekowa: przedszkola

I miejsce:

Anna Śmigielska; Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włocławku, opiekun: Ewa Mitan;

 

II miejsce:

Martyna Pawlak, Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Martyna Rozkowińska;

 

III miejsce:

Aniela Łuczak; Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Martyna Rozkowińska;

 

Wyróżnienie:

Lena Studnik; Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Martyna Rozkowińska;

 

Wyróżnienie:

Julita Kamińska, Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Iwona Lange;

 

Nagrodzeni za udział:

 1. Olivia Jabłońska, Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Martyna Rozkowińska;
 2. Aniela Kaczmarek, Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; opiekun: Iwona Lange;

 

2. Grupa wiekowa: klasy 1 – 3

I miejsce:

Aleksandra Podlewska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;

 

II miejsce:

Łucja Skierkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku;

 

III miejsce:

Karol Lewandowska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;

 

Wyróżnienie:

Katarzyna Chmielewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;

 

Wyróżnienie:

Izabela Wachulak, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu;

 

Nagrodzeni za udział:

 1.  Julia Terpińska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Krystyna Krawiecka;
 2.  Oliver Tyzio – Latowski, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;

 

3. Grupa wiekowa: klasy 4-8

BRAK

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”

 

Grupa wiekowa: przedszkola

BRAK

 

 

Grupa wiekowa: klasy 1 – 3

 1.  Lena Jabłońska, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Henryka Sucharskiego
  w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;
 2.  Gabriela Kasiorkiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;
 3.  Amelia Moszczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;
 4.  Olga Twardowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;
 5.  Mikołaj Lewandowski, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 6.  Alan Kochowicz, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 7.  Zuzanna Czerwińska; Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 8.  Michalina Orzelska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 9.  Ewelina Lijecka, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Ewa Człapińska;
 10.  Mateusz Pasternak, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Ewa Człapińska;
 11.  Tola Jarczewska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego
  w Lipnie, opiekun: Wanda Okonowska; 
 12.  Weronika Baranowska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  im. J. Korczaka w Smólniku;
 13.  Piotr Kaczmarek, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Chodczu;
 14.  Jan Maślanka, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baruchowie, opiekun: Lidia Pawlicka

 

 

Grupa wiekowa: klasy 4 – 8

BRAK

 

Komisja konkursowa nie odrzuciła żadnej pracy konkursowej. W najstarszej kategorii wiekowej tj. klasy 4-8 prace nie zostały złożone.

 

 

 

Zarządzenie nr 54/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta zimą” dla przedszkoli i szkół podstawowych

 

Znak sprawy NE.082.4.2021.ML

 

Na podstawie § 22. pkt 3. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje komisje w celu rozstrzygnięcia konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych w składzie:

 

1.         Malwina Lewandowska – przewodniczący

2.         Klaudia Sejdowska – członek

3.         Mateusz Kowalski– członek

                                                                

§ 2

Zadaniem komisji jest rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród.

 

§ 3

Organizator konkursu ,,Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta zimą”, zobowiązuje
i upoważnia stanowisko Specjalisty SL ds. lasów niepaństwowych (ZG 6)
do umieszczenia na stronie internetowej wyników rozstrzygnięcia konkursu wraz
ze zdjęciami.

§ 4

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nastąpi poprzez odbiór osobisty przez nagrodzonego wraz z opiekunem prawnym bądź nauczycielem w dniach 25 – 26 listopada 2021 r, w godzinach 7.15 – 15.15 z zachowaniem obowiązujących przepisów

SARS-COV-2 (COVID-19) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek. Nadleśnictwo Włocławek dopuszcza możliwość, odbioru nagrody poprzez osobę upoważnioną przez opiekuna prawnego lub nauczyciela, po przedstawieniu pisemnej zgody. Nagrody nieodebrane przez laureatów zostaną wysłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone przez pracownika Nadleśnictwa Włocławek do Placówki Oświatowej nagrodzonego.

 

 

§ 5

Zarządzenie to obowiązuje z dniem podpisania

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                              Nadleśniczy

Nadleśnictwa Włocławek

Przemysław Jagiełło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż