Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS Z WIEDZY LEŚNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYWCH

REGULAMIN IV KONKURSU Z WIEDZY LEŚNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych organizowany jest przez Nadleśnictwo Włocławek oraz Szkołą Podstawową nr.12 we Włocławku.

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku ul. Wiejska 29 w dniu 31.03.2020 r. w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy 3 oraz klasy 6. W każdej z kategorii szkoła może zgłosić po dwóch uczestników.

Cel konkursu:

 • Edukacja przyrodniczo – leśna dzieci;
 • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników na tematy takie jak:
  • warstwowa budowa lasu,
  • podstawowe rodzime gatunki drzew, krzewów i runa leśnego,
  • co leśnik robi w lesie;
 • Poznanie przez uczestników walorów terenów leśnych;

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Włocławka i okolic objętych edukacją przyrodniczo – leśną prowadzoną przez Nadleśnictwo Włocławek;
 • Uczestnicy będą rozwiązywać test z wiedzy leśnej składający się z:
  • 15 pytań – klasy 3;
  • 30 pytań  - klasy 6;
 • W ramach „dogrywki” uczestnicy będą odpytywani ustnie przez komisję.
 • Uczestnicy zgłaszani są na konkurs w formie pisemnej (po przez formularz zgłoszeniowy) przez opiekuna, który w dniu rozstrzygnięcia stawi się razem z uczniami;
 • Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Włocławek do dnia 10.03.2020 r.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

 

Kryteria oceny:

 • Ilość prawidłowych odpowiedzi, przekładająca się na ilość uzyskanych punktów w każdej z kategorii;
 • Komisja dla zdobywców największej ilości punktów będzie przyznawać miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii tj. klasy 3 i klasy 6;
 • W każdej kategorii dodatkowo zostaną przyznane również wyróżnienia.

Zakres tematyczny testów:

 • Flora polskich lasów – umiejętność rozpoznawania drzew, krzewów, roślin runa leśnego, w tym gatunków chronionych;
 • Fauna polskich lasów;
 • Parki Narodowe – wiedza ogólna;
 • Warstwowa budowa lasu;
 • Zastosowanie drewna;
 • Praca leśnika;
 • Ochrona lasu.

 

Harmonogram konkursu z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych w dniu 31.03.2020 r.

 1. 9:00- podział na kategorie wiekowe i rozejście się po salach
 2. 9:15- rozpoczęcie testu z wiedzy (czas na napisanie 1 godzina);
 3. 12:00 – uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród;

Podczas przerw na sprawdzenie testów na uczestników będzie czekać słodki poczęstunek. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. Nadleśnictwo Włocławek informuje, że od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie. Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 881 055 354 – Magdalena Kokosza.

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Włocławek

Przemysław Jagiełło


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż