Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Sprzątamy nasze lasy"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza Szkoły Podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Sprzątamy nasze lasy”.

Cel konkursu:
•    Wielopokoleniowa ekologiczna dzieci i młodzieży;
•    Wskazanie szkodliwości zaśmiecania dla naturalnego środowiska;
•    Kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
•    Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
•    Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:
•    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół: podstawowych;
•    Kategorie wiekowe określone jako klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*
•    Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
    Prac plastycznych- szkoły podstawowe - klasy 1-3;
    Sprawozdań wraz ze zdjęciami – szkoły podstawowe - klasy 4-8;
•    Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
•    Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
•    Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:
•    Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
•    Walory edukacyjne i promocyjne;
•    Zakres i przekaz informacji;
•    Przedstawienie wpływu zaśmiecania na środowisko naturalne.

Terminarz:
•    Ogłoszenie konkursu – 1 wrzesień 2021 roku;
•    Termin nadsyłania prac – 29 październik 2021 roku;
•    Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2021 roku;
•    Wręczenie nagród – listopad 2021 roku.


Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.


Postanowienia końcowe:
•    Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
•    Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
•    W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
•    Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
•    Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
•    Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Malwina Lewandowska 795 452 809
                
*kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż