Lista aktualności Lista aktualności

konkurs "sprzątamy nasze lasy"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Sprzątamy nasze lasy”.

 

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa ekologiczna dzieci i młodzieży;
 • Wskazanie szkodliwości zaśmiecania dla naturalnego środowiska;
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół: podstawowych;
 • Kategorie wiekowe określone jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*
 • Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
  • Prac plastycznych- szkoły podstawowe - klasy 1-3;
  • Sprawozdań wraz ze zdjęciami – szkoły podstawowe - klasy 4-8;
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zakres i przekaz informacji;
 • Przedstawienie wpływu zaśmiecania na środowisko naturalne.

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2020 roku;
 • Termin nadsyłania prac – 29 październik 2020 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2020 roku;
 • Wręczenie nagród – listopad 2020 roku.

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

 

Postanowienia końcowe:

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Balczewska 881 055 354.

                                              

*kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów.

 

 

 

Nadleśniczy Przemysław Jagiełło

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż