Wydawca treści Wydawca treści

Rozstrzygnięcie konkursu "Drzewa naszych lasów" 03.06.2022 | Adrian Szerel ...
4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka 04.05.2022 | Adrian Szerel ...
Ogłoszenie 25.04.2022 | Adrian Szerel ...
Zapraszamy do udziału w konkursie "Drzewa naszych lasów" 25.04.2022 | Adrian Szerel ...
Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Życzenia Wielkanocne 15.04.2022 | Adrian Szerel ...
Ogłoszenie 14.04.2022 | Adrian Szerel ...
Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny zatrudniło osadzonych 11.04.2022 | Adrian Szerel ...
Konkurs na projekt wystawy 05.04.2022 | Adrian Szerel ...
SPRZEDAŻ SADZONEK 15.03.2022 | Adrian Szerel ...
2 lutego - Światowy dzień mokradeł 02.02.2022 | Adrian Szerel ...
Rehabilitacja Plus 01.02.2022 | Adrian Szerel ...
"Szyszkobranie" w Nadleśnictwie Włocławek 25.01.2022 | Adrian Szerel ...
Cennik detaliczny 10.02.2022 | Adrian Szerel Materiały do pobrania ...
Projekt ochrony gatunków i siedlisk 05.01.2022 | Adrian Szerel ...
Projekt ochrony przeciwpożarowej lasów 05.01.2022 | Adrian Szerel ...
CENNIK DETALICZNY NA CHOINKI 20.12.2021 | Bartosz Bittner ...
Rozstrzygnięcie konkursu "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta" 23.11.2021 | Adrian Szerel ...
427109" class="nfh-cp-article"> Mobilizacja Straży Leśnej 17.11.2021 | DGLP 427109', '', 'mobilizacja-strazy-lesnej');" class="print"/> ...
Rozstrzygnięcie konkursu "Sprzątamy nasze lasy" 08.11.2021 | Adrian Szerel ...

Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”.

 

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Nauka rozpoznawania gatunków ptaków i innych zwierząt oraz ich zachowań;
 • Kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.
 • Kategorie wiekowe określone, jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*
 • Uczestnicy konkursu składają prace w postaci:
  • Prac plastycznych-przedszkola;
  • Prac plastycznych -szkoły podstawowe-klasy 1-3;
  • Sprawozdania z obserwacji wraz ze zdjęciami, rysunkami w formie albumu- szkoły podstawowe- klasy 4-8;

 

 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zaangażowanie w obserwacje i udział w samodzielnym dokarmianiu.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – 1 październik 2021 roku;
 • Termin nadsyłania prac –12 listopad 2021 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2021 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2021 roku.

 

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Malwina Lewandowska 795 452 809

 

*kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż