Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”.

 

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Nauka rozpoznawania gatunków ptaków i innych zwierząt oraz ich zachowań;
 • Kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.
 • Kategorie wiekowe określone, jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*
 • Uczestnicy konkursu składają prace w postaci:
  • Prac plastycznych-przedszkola;
  • Prac plastycznych -szkoły podstawowe-klasy 1-3;
  • Sprawozdania z obserwacji wraz ze zdjęciami, rysunkami w formie albumu- szkoły podstawowe- klasy 4-8;

 

 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zaangażowanie w obserwacje i udział w samodzielnym dokarmianiu.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – 1 październik 2021 roku;
 • Termin nadsyłania prac –12 listopad 2021 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2021 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2021 roku.

 

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Malwina Lewandowska 795 452 809

 

*kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż