Lista aktualności Lista aktualności

DZIEŃ NARADY

Są takie dni, kiedy leśnicy zamiast spędzać swój dzień pracy w terenie, spotykają się na naradach, taki dzień w Nadleśnictwie Włocławek przypadł 19 lutego 2020 r. Spraw do omówienia było całe mnóstwo, dlatego narada była podzielona na trzy bloki, jako narada z zakresu łowiectwa, przeciwpożarowa i szkodnictwa leśnego oraz odnowieniowa.

W pierwszej części spotkania po za leśnikami uczestniczyli też myśliwi, przedstawiony został stan oraz pozyskanie zwierzyny według danych z roku 2019 oraz plan inwentaryzacji, która ma się odbyć w roku bieżącym. 

Stany zwierzyny:
Lp.
Gatunek 
Ilość na ha
1
Łoś
89
2
Jeleń
637
3
Sarna
3150
4
Dzik 
420
Ważnym aspektem spotkania był temat ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń i konieczności bioasekuracji osób przebywających na terenach leśnych, tak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, w tym celu służby terenowe nadleśnictwa zostały wyposażona w zestaw bioasekuracyjny zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na drugą część spotkania zostały zaproszone współpracujące z Nadleśnictwem Włocławek jednostki: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straż Miejska oraz Gostynińsko -Włocławski Park Krajobrazowy. Najistotniejsze tematy, o których była mowa to zagrożenie pożarowe, które niestety jest ogromne na terenie nadleśnictwa, tylko w zeszłym roku odnotowaliśmy aż 60 pożarów, z czego średnia powierzchnia wynosi 0,13 ha, najgorsze jest to, że większość tych zdarzeń to podpalenia, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do sezonu wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Kolejnym problemem trapiącym nadleśnictwo jest szkodnictwo leśne, w roku ubiegłym odnotowaliśmy 17 przypadków kradzieży drewna, 4 zniszczenia mienia i kradzieże, dodatkowo nałożono 116 mandatów karnych. Przy tym wszystkim nie wolno zapomnieć o nieustannie trapiącym tereny leśne nadleśnictwa problemie, jakim są śmieci w postaci opon, części samochodowych, resztek po remontach czy zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Posprzątania oraz wywiezienie tych odpadów z lasu kosztuje rocznie 120 tyś. zł.

Zarówno profilaktyka jak i wszelkie ujawnienia niepożądanych zdarzeń na terenach leśnych, było możliwe dzięki staraniom straży leśnej, terenowych służb leśnych oraz współpracujących jednostek. 

Ostatnia część narady była poświęcona tematyce odnowieniowo – zalesieniowej, w związku z wyjątkowo łaskawą zimą i szybką wiosną, czas najwyższy zacząć, jak co roku sadzić las. Dlatego w najbliższych dniach będziemy przygotowywać się do wysadzenia kolejnego pokolenia młodych drzew na wcześniej przygotowanych powierzchniach odnowieniowych.

Po dniu pełnym podsumowań, ustaleń i planów czas na działanie, czyli kolejny dzień owocnej pracy w lesie.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż