Lista aktualności Lista aktualności

Dotacje dla lasów niepaństwowych

Nadleśnictwo Włocławek zachęca właścicieli lasów niepaństwowych do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania " Wsparcie na inwestycje zwiekszające odporność ekosystemów lesnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci:
  •  Poddziałanie 8.5 skierowane będzie do właścicieli lasów prywatnych.
  • O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel lasu, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

Grunty kwalifikujące się do przyznania pomocy w ramach poddziałania 8.5


Planowana pomoc udzielana będzie do lasów:

  • o powierzchni, co najmniej 0,1 ha,
  • o powierzchni nie większej niż 20 ha – dla beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020,
  •  w średnim wieku drzewostanu: 11–60 lat.

Do pomocy kwalifikowane będą lasy, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Termin składania wniosków do ARiMR: 02.05.2019 - 12.06.2019

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż