Lista aktualności Lista aktualności

Dlaczego wycinamy drzewa w lesie...

W ostatnich latach w lasach wokół miasta Włocławka można zaobserwować wzrost prac związanych z przebudową naszych lasów głównie sosnowych w wieku powyżej 100 lat na lasy wielogatunkowe i różno wiekowe z udziałem: dębu, buka, brzozy, lipy, klonów i innych gatunków biocenotycznych i krzewiastych. Przyspieszony proces wymiany monokultur sosnowych wynika z potrzeby dalszego utrzymania stabilności lasów wokół Włocławka. Utrzymywane przez lata sośniny weszły w wiek dojrzały i obserwujemy w nich procesy starzenia i zamierania. Proces ten nasilił się szczególnie w ostatnich 2-3 latach na terenie Leśnictw: Szpetal, Poraza, Lipiny, Brześć Kujawski. W miejscach wykonanych cięć odnawiany jest młody las, w ciągu 1 roku gatunkami liściastymi i 2 lat gatunkami iglastymi. W ciągu 3 -5 lat posadzone drzewka, będą pielęgnowane i chronione przed szkodliwymi owadami, grzybami i zwierzyną leśną, tak, aby mogły w przyszłości stanowić las wielogatunkowy z większą ilością gatunków ptaków i zwierząt.

Prace wykonywane są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włocławek na lata 2016 -2025, podpisanym przez Ministra Środowiska. W miejscach takiej wycinki pozostawia się około 5 % lasu do naturalnej śmierci i rozkładu. Pozostała część wycinki wynika z zasiedlenia drzew szkodnikami takimi jak kornik ostro zębny, przypłaszczek granatek itp. Wycięte drzewa razem z owadami są wywożone z lasu. Dodatkowo wieloletnia susza sprawiła zamieranie starszych drzew brzozy i sosny z rosnącą na nich jemiołą. Zamieranie to w niektórych fragmentach lasu ma charakter powierzchniowy. Dlatego tutaj też wykonujemy wycinkę takich drzew.  Pozostawiane są drzewa dziuplaste i z gniazdami ptaków.

Dodatkowo należy podkreślić, że wszystkie prace leśne w tym wycinka drzew jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. Nadlesnictwo Włocławek, jako dobry gospodarz prowadzący gospodarkę leśną na podstawach ekologicznych otrzymało i posiada międzynarodowy certyfikat FSC i PEFC, który coroczne podlega wnikliwej weryfikacji przez prowadzony w tym zakresie audyt.

 Tekst: Mieczysław Olewnik


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż